Listen, and repeat

Tere hommikust!
hommik
hommikul
Kuidas te ennast tunnete?
Pole viga.
Hästi.
Halvasti.
Täna on parem.
Eile oli parem.
kraadiklaas
panema / panna
Pange kraadiklaas kaenla alla.
sirutama / sirutada
Sirutage käsi välja.
laskma / lasta lõdvaks
Laske käsi lõdvaks.
keerama / keerata
Keerake külili.
Keerake selili.
Teen süsti tuharasse.
vahetama / vahetada
side
Ma vahetan sideme.
Sidet tuleb vahetada.
Ma panen salvi peale.
praegu
väga hea
see
Siin on teie ravimid.
See ei ole valus.
valmis
muretsema / muretseda
Ärge muretsege!
kartma / karta valu
mina kardan
tänama / tänada
Tänan teid.
Good morning!
morning
in the morning
How are you feeling?
Not so bad.
Good.
Bad.
It`s better today.
It was better yesterday.
thermometre
to put
Put the thermometre under your arm.
to stretch
Stretch your hand out.
to relax
Relax your hand.
to roll
Roll on your side.
Roll on your back.
I am going to give an injection into your buttock.
to change
bandage
I will change the bandage.
The bandage has to be changed.
I will apply an ointment.
now / at the moment
very good
it / this
Your medications are here.
It doesn`t hurt / it isn`t painful.
ready / done
to worry
Don`t worry!
to be afraid of pain
I am afraid of
to thank
Thank you!